Pasarele

Proces montaže smatramo podjednako važnim pa smo se potrudili da i na tom polju posedujemo najsavremenije radne mašine od kamiona do autodizalice, platformi makazastih visine do 12 metara i zglobnih visine do 16 metara, telehandera radne visine do 7 metara kao i veliki broj drugih dostavnih vozila sa ciljem da se što brze i efikasnije izvrši montaža.

Spajanje čelicnih konstrukcija se vrši uz pomoć vijaka na licu mesta. Montaža fasadnih i krovnih panela se radi sa vakumskom dizalicom radne dužine do 16 metara i maksimalne težine do 800kg.

Kontaktirajte nas